Gemeente aanklagen?

Vergelijk gratis offertes en vind jouw advocaat!

Gratis - Vrijblijvend

Gemeente aanklagen

Er zijn verschillende situaties waar je de gemeente voor mag aanklagen. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente onterecht een vergunning heeft geweigerd, je bent gevallen over een putdeksel of als je onjuist behandeld bent door een ambtenaar. Je dient een klacht altijd schriftelijk in. Wil je meer informatie over het aanklagen van de overheid?

Start nu je gratis offerteaanvraag!

Benieuwd wat een ombudsman voor je kan doen of hoe je omgaat met het claimen van een dwangsom of vergoeding? Schakel een advocaat in via de bedrijvengids. Vraag offertes aan via het offerteformulier en vergelijk meerdere advocaten.

gemeente aanklagen

Wanneer gemeente aanklagen?

Het is naast civiele rechtszaken ook mogelijk om een gemeente aan te klagen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals het afkeuren van een vergunning of wanneer je het gevoel hebt dat je te kort bent gedaan met een bepaalde maatregel die ingesteld is. Daarnaast is het ook aan te raden om een ongeval te verhalen op de gemeente wanneer zij dit hadden kunnen voorkomen.

Als je een klacht hebt, is het mogelijk om deze klacht in te dienen via de Nationale ombudsman of bij de eigen klachtvoorziening van de gemeente.

Veel voorkomende situaties:

Er zijn een aantal situaties omtrent het aanklagen van de gemeente die relatief veel voorkomen. Dit kan zijn omdat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld tegenover een burger. Het is dan mogelijk om een klacht in te dienen of bezwaar te maken. Je leest hieronder meer over deze veelvoorkomende situaties. Besparen op de kosten van een advocaat? Vergelijk gratis offertes!

Vergunning onterecht afgewezen

Zoals bekend, is een gemeente verantwoordelijk voor diverse vergunningen. Denk aan een bouwvergunning, een kapvergunning of een aanlegvergunning. Stel je bent ondernemer en de aangevraagde vergunning wordt geweigerd, dan kan dit grote problemen opleveren en extra kosten met zich meebrengen.

Je kunt een nieuwe aanvraag indienen, een klachtenbrief schrijven of procederen tegen de afwijzing. Wat de beste optie is, is lastig te zeggen. Schakel een advocaat in die je adviseert en helpt bij deze keuze.

Aanvraag WMO onterecht geweigerd

Heb je een aanvraag gedaan voor het laten installeren van een traplift, maar is deze geweigerd? Wanneer de juiste identiteit is vastgesteld, is de gemeente verplicht om een compensatie of vergoeding toe te kennen.

In de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, staat dat de gemeente verplicht is om een bepaalde compensatie of tegemoetkoming te bieden aan mensen met een beperking. Doet de gemeente dit niet? Dan ga je de tegemoetkoming eisen door het aanklagen of procederen van de gemeente.

De gemeente aanklagen voor opgelopen letselschade?

Hulp nodig? Kom via het offerteformulier in contact met een advocaat uit je omgeving.

klacht indienen overheid

Ongeval door losse stoeptegels

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je valt bijvoorbeeld over een losliggende stoeptegel. Het is mogelijk dat je dan letsel oploopt, in de vorm van een botbreuk of hoofdletsel. Dit brengt veel kosten met zich mee.

Je zult je afvragen wat dit met de gemeente te maken heeft?

Nou, het is het geval dat veel mensen niet weten dat de gemeente hierop verhaald kan worden. De gemeente moet er namelijk voor zorgen dat openbare ruimtes veilig zijn. Als dit niet het geval is, terwijl de gemeente gewaarschuwd is en weet van het gebrek, is er sprake van nalatigheid. Je hebt dan recht op een vergoeding en kan dit eisen door een klacht in te dienen. Schakel een letselschade advocaat in die je helpt bij het claimen. Lees ook over de kosten van een letselschade advocaat en wanneer deze aftrekbaar zijn.

Klacht over een specifieke ambtenaar

Je bent aangehouden door de politie, maar er is sprake van onjuist handelen. Geef dit aan bij de overheid door de gemeente aan te klagen. Binnen 6 weken, met een maximale verlenging van 4 weken, moet de klacht afgehandeld worden. Deze klacht wordt vaak binnen 6 weken afgehandeld, met een maximale verlenging van 4 weken. Ben je het niet eens met de uitspraak? Schakel dan de Nationale ombudsman in.

klachtenbrief gemeente

Klacht indienen of rechtszaak beginnen?

Ben je het niet eens met de gemeente, over wat voor zaak dan ook? Dan is de eerste stap aanklagen. Dit gebeurt door het schriftelijk indienen van een klacht. Op het moment dat er een uitspraak komt over de klacht en je het hier niet mee eens bent, maak je bezwaar. Dit doe je bij uw gemeente zelf. Wil je meer weten over waar je een klacht kunt indienen? Ga dan naar Rijksoverheid.nl.

Maar we zijn er nog niet.

Het is ook mogelijk om een rechtszaak te beginnen. In dit geval ga je procederen tegen de gemeente. Dit is een lastige en tijdrovende klus. Schakel daarom een advocaat in die je bijstaat bij het procederen. Lees meer over de kosten en werkzaamheden van een advocaat.

Hoe gemeente aanklagen?

De gemeente of overheid aanklagen gebeurt via een bepaald proces. De eerst stap hierin is het bezwaar maken. Wordt dit niet serieus genomen? Dan ga je in hoger beroep en ga je procederen tegen de gemeente. Met andere woorden: je spant een rechtszaak aan. Vervolgens komt er een zitting, waarin jijzelf de eiser bent. Na de zitting komt er een uitspraak. Lees hieronder meer over dit proces.

Bezwaar maken

Het eerste wat je doet als je het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, is bezwaar maken. Je stelt een bezwaarschrift of klachtenbrief op, gericht aan de gemeente. Hierin noem je bezwaargronden die goed onderbouwd zijn. Onderzoek en bewijs zijn de belangrijkste onderdelen.

In beroep gaan

Word je bezwaarschrift niet serieus genomen en ben je het totaal niet eens met de beslissing van de gemeente? In dit geval is het verstandig om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Ook als de gemeente niet reageert op het bezwaar is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Het is wel belangrijk om binnen 6 weken na de uitspraak van de gemeente het beroepsschrift in te dienen bij de rechtbank.

De zitting

Als de zitting plaatsvindt, ben jij de eiser en belanghebbende. In veel gevallen is een dergelijke rechtszaak binnen 3 maanden opgelost. In deze periode ontvangt de rechter zowel van jou als van de overheid verschillende bewijsstukken die het bezwaar argumenten of ontkrachten. Het is belangrijk om een advocaat in te schakelen die verstand van zaken heeft. Hij of zij ondersteunt je dan gedurende het proces.

De uitspraak

Je kunt er vanuit gaan dat de uitspraak in dezelfde fase gebeurt als de zitting. Als dit, om wat voor reden dan ook, niet lukt, volgt in deze fase de definitieve uitspraak van de rechter.

ombudsman

Wat doet de Ombudsman voor mij?

Als je een klacht hebt over de overheid dan is het mogelijk om bij de ombudsman aan te kloppen. Een ombudsman, of ombudsvrouw, is een onafhankelijke partij die jou vertegenwoordigt wanneer je een klacht hebt over de overheid of de gemeente. Hij kan een onderzoek instellen, waaraan de overheid verplicht is mee te werken.

De nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is een onpartijdige instantie die klachten behandelt over bijna alle overheidsinstanties. Hij of zij is aangesteld door de Tweede Kamer. Deze persoon bemoeit zich alleen met problemen tussen de burger en de overheid en doet onderzoek naar klachten van burgers. U schakelt de Nationale ombudsman in wanneer u er samen met de overheidsinstantie niet uitkomt. Hij heeft geen macht en moet het dus hebben van het gezag dat hij opbouwt door de kwaliteit van zijn werk. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Nationale ombudsman.

De gemeentelijke ombudsman

De gemeentelijke ombudsman is bevoegd om klachten over de lokale gemeente of overheid te onderzoeken en te beoordelen. Hij neemt je klacht pas in behandeling als de gemeente of overheid waar je over geklaagd hebt, de gelegenheid heeft gehad om het probleem zelf op te lossen maar dit niet heeft gedaan.

Net als de Nationale ombudsman is de gemeentelijke ombudsman onafhankelijk en onpartijdig. Voor klachten over politie, CBR of woningcorporaties kun je helaas niet terecht bij hem. Evenmin als je klachten hebt over gemeentelijke regelgeving en gemeentelijk beleid.

Wanneer heb ik recht op een dwangsom?

Wanneer u bezwaar heeft ingediend bij de overheid, moet de overheid binnen een bepaalde vastgestelde periode een beslissing nemen. Doen zij dit niet op tijd, dan heeft u recht op een dwangsom. Een dwangsom is een geldbedrag. U laat de gemeente eerst schriftelijk weten dat de beslistermijn verstreken is. Zo stelt u de gemeente in gebreke. Vanaf dat moment heeft de overheid maximaal 2 weken de tijd om een beslissing te nemen, gebeurt dit niet? Dan loopt de dwangsom automatisch.

Gemeente aanklagen?

Schakel de hulp van een advocaat in!

5 Tips voor effectief aanklagen

Ben je niet goed behandeld door de overheid of gemeente en besluit je een klacht in te dienen? Houd dan een aantal tips in je achterhoofd. Wacht bijvoorbeeld niet te lang met het indienen. Het wordt eerder een succesverhaal wanneer de gebeurtenis waar de klacht over gaat, nog vers in je geheugen zit. Een goede voorbereiding is belangrijk, zorg dat je met de juiste argumenten en relevante bewijsstukken komt. Tip: voeg geen originelen bij de brief, maar maak kopietjes.

Wat als je contact hebt gehad met de desbetreffende organisatie of instantie via de telefoon?

Dan is het verstandig om te noteren wanneer het gesprek heeft plaatsgevonden, met wie je hebt gesproken en wat de uitkomst van het gesprek is. Zijn er belangrijke toezeggingen gedaan? Zorg dan altijd dat deze schriftelijk zijn vastgelegd. Heb je de brief verstuurd naar de overheid of gemeente? Zorg dan zelf dat je een kopie van de brief hebt zodat je later altijd aan kunt tonen at je gestuurd hebt.

De tips op een rijtje:

  • Wacht niet te lang met het indien van de klacht
  • Zorg voor een goede voorbereiding
  • Bij telefonisch contact altijd gegevens, datum en uitkomst noteren
  • Leg belangrijke toezeggingen schriftelijk vast
  • Bewaar een kopie van de brief

Waarom een advocaat inschakelen?

Het procederen tegen een gemeente of overheidsinstantie vergt een andere aanpak dan tegen een gewone partij. Het kan voorkomen dat de gemeente over een bepaalde beleidsvrijheid beschikt om het algemeen belang te dienen, waardoor sommige belangen daaronder lijden. Het is echter wel belangrijk dat de gemeente het bestuur nastreeft in algemene beginselen.

Waarom schakel je dan een advocaat in?

Omdat dit specifieke juridisch kader vraagt om specialistische kennis, die je vindt bij advocaten. De reden om een advocaat in te schakelen is dat dergelijke advocaten ervaring hebben opgedaan. Bovendien hebben zij kennis en verstand van zaken. Zij helpen je bij het aanklagen van de overheid en nemen je zorgen uit handen. Lees meer over het vinden van een advocaat en verschillende soorten advocaten.

overheid aanklagen

Advocaat inschakelen? Gratis offertes aanvragen!

Wil je de gemeente of overheid aanklagen en kom je er zelf niet uit? Ben je benieuwd naar de procedure van het indienen van een klacht? Gestruikeld over een putdeksel en recht op een vergoeding? Schakel dan een advocaat in die je helpt bij het claimen van de vergoeding.

Hoe doe je dit?

Vraag via het offerteformulier een offerte aan. Je ontvangt dan van meerdere advocaten een prijsopgave op maat. Vergelijk onderling en vind de juiste advocaat uit jouw buurt. Hierdoor bespaar je ook op de kosten!

Start nu je gratis aanvraag